Wijzig taal:

Zoek een Lounge

Neem contact met
ons op

Verenigd Koninkrijk (Londen)
Tel: VK +44 (0)20 8827 0089
email: info.london@loungeclub.com

VS (Dallas)
Tel: Tel Gratis in VS / CANADA / MEXICO:
877-458-2822
Tel Elders: VS +1-469-467-1747.
email: info.dallas@loungeclub.com

Hong Kong SAR
Tel: +852 2907 0097
email: info.hongkong@loungeclub.com

Gebruiksvoorwaarden

 1. De LOUNGE CLUB™ kaart is niet overdraagbaar en is alleen geldig tot aan de datum waarop hij afloopt en indien deze ondertekend is door de kaarthouder. De kaart mag alleen door de kaarthouder gebruikt worden.
 2. De LOUNGE CLUB™ kaart is geen betaalkaart en is geen bewijs van kredietwaardigheid en eventuele pogingen om de kaart voor zulke doeleinden te gebruiken kunnen als fraude aangemerkt worden.
 3. Toegang tot de lounges is alleen mogelijk als de bezoeker een geldige LOUNGE CLUB™ kaart heeft. Betaalkaarten worden niet aanvaard in plaats van de LOUNGE CLUB™ kaart.
 4. . Bezoeken aan een lounge zijn onderhevig aan een toegangsprijs, per bezoek per persoon. Waar van toepassing (afhankelijk van het lidmaatschapsplan), worden al zulke bezoeken, met inbegrip van bezoeken door gasten die de kaarthouder vergezellen, gedebiteerd aan de betaalkaart van de kaarthouder door (i) LOUNGE CLUB™ of (ii) de verstrekker van de kaart in overeenstemming met de tarieven en voorwaarden zoals die bekend gemaakt zijn door (i) LOUNGE CLUB™ of (ii) de verstrekker van de kaart aan de kaarthouder met betrekking tot zijn/haar lidmaatschap van LOUNGE CLUB™. Eventuele veranderingen in de tarieven voor bezoeken aan de lounge worden bekend gemaakt aan de verstrekker van de kaart, wiens verantwoordelijkheid het is de kaarthouder op de hoogte te brengen. LOUNGE CLUB™ van bedrijven kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele geschillen tussen de kaarthouder en de verstrekker van de kaart of voor eventuele door de kaarthouder geleden verliezen met betrekking tot door de verstrekker van de kaart gedebiteerde kosten voor bezoeken aan een lounge.
 5. Wanneer de houder de LOUNGE CLUB™ kaart toont bij het betreden van de lounge, zal het personeel van de lounge een afdruk maken van de kaart en de kaarthouder een “Bezoekersbon” geven of het bezoek in een logboek registreren. Sommige lounges hebben een elektronische kaart reader, die de details van de kaarthouder op de magnetische strip aan de achterkant van de LOUNGE CLUB™ kaart leest en vastlegt. Waar van toepassing moet de kaarthouder een “Bezoekersbon” ondertekenen, waarop eventueel ook het juiste aantal begeleide gasten getoond wordt; deze bon toont niet wat het tarief per persoon per bezoek is. Waar een tarief per bezoek voor de kaarthouder en voor eventuele gasten van toepassing is, zal dit gebaseerd zijn op de “Bezoekersbon” of het logboek in gebruik bij de manager van de lounge.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van het personeel van de lounge om te verzekeren dat een afdruk van de bon of registratie in het logboek van de LOUNGE CLUB™ kaart gemaakt wordt, maar de kaarthouder moet zorgen dat de “Bezoekersbon” of registratie in het logboek een correcte weergave is van hun eigen gebruik en dat van eventuele gasten ten tijde van het gebruik van de lounge. Waar van toepassing moet de kaarthouder ervoor zorgen dat hij een kaarthouders exemplaar van de “Bezoekersbon” bewaart die hij bij het betreden van de lounge ontvangt.
 7. Alle deelnemende lounges zijn het eigendom van en worden gemanaged door partner organisaties. De kaarthouder en hem vergezellende gasten moeten zich aan de regels en het beleid van elke deelnemende lounge/club houden. Toegang kan beperkt worden als gevolg van beperkte ruimte van elke afzonderlijke lounge operator. LOUNGE CLUB™ heeft geen controle over de aangeboden faciliteiten, de openingstijden of sluitingstijden of de door de lounges tewerkgestelde personeelsleden. De beheerders van LOUNGE CLUB™ zullen alles in het werk stellen om te verzekeren dat de voordelen en faciliteiten die verkrijgbaar zijn overeenstemmen met die in de advertenties, maar LOUNGE CLUB™ kan er niet voor instaan of garanderen dat de hierboven vermelde voordelen en faciliteiten beschikbaar zijn ten tijde van het bezoek door de kaarthouder. LOUNGE CLUB™ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele door de kaarthouder of eventuele begeleidende gasten geleden verliezen als gevolg van het verstrekken of niet verstrekken van alle of sommige van de geadverteerde voordelen en faciliteiten. Alle begeleidende kinderen (waar van toepassing) moeten het volle gastentarief betalen tenzij anders vermeld op de prijslijst van de lounge in kwestie.
 8. Deelnemende lounges kunnen zich het recht voorbehouden een maximum tijdsduur voor het verblijf in de lounge te hanteren (gewoonlijk 3 - 4 uur) om overbezetting te voorkomen. Dit is afhankelijk van het oordeel van de afzonderlijke lounge operator, die een extra tarief in rekening kan brengen voor een langer verblijf.
 9. Deelnemende lounges hebben geen contractuele verplichting om vluchten aan te kondigen en LOUNGE CLUB™ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte verliezen als gevolg van het feit dat kaarthouders en/of begeleidende gasten hun vlucht(en) missen.
 10. Elke afzonderlijke lounge operator beslist of gratis alcoholische dranken geserveerd worden; dit kan in sommige gevallen tot een bepaald aantal beperkt worden. In dergelijke gevallen is de kaarthouder er verantwoordelijk voor te zorgen dat de prijs voor de extra dranken direct aan het personeel van de lounge betaald wordt. (Zie afzonderlijke beschrijvingen van de lounges voor bijzonderheden.)
 11. Telefoonfaciliteiten (waar aanwezig) variëren tussen de verschillende lounges en worden verstrekt naar goeddunken van de directie van de lounge. Gratis gebruik is gewoonlijk beperkt tot lokale gesprekken. Telefoon, Fax, Douche, Internet, Wi-fi, Versnapering en Spa-behandeling tarieven (waar van toepassing) zijn afhankelijk van het goeddunken van de afzonderlijke lounge operators en de kaarthouder is er verantwoordelijk voor dat de tarieven direct aan het personeel van de lounge worden betaald.
 12. . Toegang tot lounges is strikt beperkt tot kaarthouders en eventuele gasten die in het bezit zijn van een geldig vliegticket voor dezelfde dag. Airline-, luchthaven- en luchtvaart gerelateerde medewerkers die reizen met in prijs gereduceerde tickets komen mogelijk niet in aanmerking voor toegang tot de airport lounges. Buiten de Verenigde Staten moeten vliegtickets vergezeld zijn van een geldige instapkaart voor een vertrekkende vlucht, m.a.w. alleen voor vertrekkende passagiers. Wij willen kaarthouders erop wijzen dat sommige lounges in Europa zich in aangewezen Schengen gebieden van de luchthaven bevinden; dit betekent dat toegang tot deze lounges beperkt is tot leden die tussen deze Schengen landen reizen (Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, , IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en Zwitserland).
 13. Toegang tot lounges is beperkt tot leden en eventuele gasten (met inbegrip van kinderen) die zich ordelijk en correct gedragen en kleden (buiten de Verenigde Staten zijn korte broeken niet toegestaan). Kinderen en kleuters die het gemak van andere gasten verstoren zullen verzocht worden de faciliteiten van de lounge te verlaten. LOUNGE CLUB™ is niet aansprakelijk voor enig verlies geleden door het lid en eventuele gasten in gevallen waar een lounge operator hun toegang geweigerd heeft omdat het lid en/of de gasten zich niet aan deze voorwaarden gehouden hebben.
 14. Indien een LOUNGE CLUB™ kaart verloren, gestolen of beschadigd is moet dit onmiddellijk gemeld worden aan (i) het LOUNGE CLUB&trade kantoor dat de kaart heeft verstrekt of (ii) de verstrekker van de kaart, die dan verantwoordelijk is voor het verstrekken van een nieuwe kaart. Het is mogelijk dat hiervoor een bedrag van USD25 in rekening gebracht wordt.
 15. Indien de kaarthouder zijn (i) LOUNGE CLUB™ lidmaatschap of (ii) betaalkaart met de verstrekker van de kaart opzegt of niet vernieuwt, zal de LOUNGE CLUB™ kaart ongeldig worden op de dag van opzegging van het (i) LOUNGE CLUB™ lidmaatschap of (ii) de betaalkaart. Indien een kaarthouder met eventuele gasten een lounge bezoekt gebruikmakend van een ongeldige kaart, zal dit aan de kaarthouder in rekening gebracht worden.
 16. Voorwaarden en termen voor vernieuwing zijn afhankelijk van de goedkeuring van LOUNGE CLUB™. LOUNGE CLUB™ heeft het recht het lidmaatschap te weigeren van mensen die in dienst of onder contract zijn van een luchtvaartmaatschappij, luchthaven of een regering in verband met de veiligheid van de luchtvaartmaatschappij en/of de luchthaven.
 17. LOUNGE CLUB™ kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele geschillen tussen de kaarthouder en/of de gasten en een lounge operator.
 18. LOUNGE CLUB™ behoudt zich het recht voor te allen tijde en volgens zijn goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het lidmaatschap van LOUNGE CLUB™ in te trekken. Waar van toepassing zal naar rato een gedeelte van de jaarlijkse bijdrage of het inschrijfgeld terugbetaald worden op voorwaarde dat de intrekking niet het gevolg is van fraude door de kaarthouder.
 19. De kaarthouder stemt erin toe dat hij/zij LOUNGE CLUB™, haar directeuren, ambtsdragers, personeelsleden en agenten (samen “de gevrijwaarde partijen”) zal verdedigen en iedere gevrijwaarde partij zal vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, claims, gerechtelijke vervolging, oordelen en zal schadeloosstellen met betrekking tot schade, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria) voor letsel aan of overlijden van enige persoon of schade aan of vernietiging van het eigendom van enig eigendom als gevolg van het gebruik van enige lounge door de kaarthouder of enige gast of enige persoon in de hierboven vermelde lounge op het verzoek van de kaarthouder, maar dat zulke vrijwaring zich niet zal uitstrekken over gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door de gevrijwaarde partijen.